the romans roadमुत्तीको लागि रोमीको बाटो के हो?

रोमीको उद्वारको बाटो एक सुसमाचार सुनाउने तरिका हो जुन बाइबलको पुस्तक रोमीका पदहरु द्वारा गरिन्छ। यो एक साधारण तर प्रभावशाली तरीका हो जसद्वारा हामीले उद्वार किन चाहिन्छ मात्र नभई परमेश्वरले मुत्ती कसरी दिनुभएको छ,उद्वार कसरी ग्रहण गर्ने र उद्वारको नतिजा के हुन् भनि यसमा वर्णन गरिएको छ। रोमीहरुको उद्वारको बाटोको पहिलो पद हो रोमी३:२३, “किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा सम्म पुग्नबाट चुकेका छन्।” हामी सबैले पाप गरेका छौं। हामीहरु सबैले परमेश्वरलाई मन नपर्ने कार्यहरु गरेकाछौं। कोहि पनि निष्कलंक छैनन्।रोमी३:१०-१८ले पापले गर्दा हाम्रो जीवन कस्तो देखिंदो रहेछ त भनेर बिष्तृत गर्छ। रोमीको उद्वारको बाटोको दोश्रो पद हो रोमी ६:२३,जुनले हामीलाई पापको प्रभाव बारे सिकाउंछ- “किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो” हाम्रो पापको सजाँय मृत्यु थियो। शारिरीक मृत्यु मात्र नभई निरन्तरता सम्मको मृत्यु!

तेश्रो पद रोमीको उद्वारको बाटोलाई रोमी६:२३ ले जहाँ छोडेको छ त्याहाँबाट टिप्दछ“तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशु हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो।” रोमी ५:८ खुल्याउँदै भन्छ “तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छदैं ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो”। येशु ख्रीष्ट हाम्रो खातिर मर्नुभयो!, येशुले हाम्रो पापको मुल्य चुत्ता गर्नुभयो। येशुको बौरी उठाईले यो साबित गर्छ कि परमेश्वरले येशुको मृत्यु द्वारा हाम्रो पापको रीण तिर्नु भएको छ।

चौठो विश्राम रोमीको उद्वारको बाटोमा रोमी १०:९हो “किनकि यदि तिमीले येशुलाई प्रभु हो भनि आफ्नो मुखले श्विकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरुबाट जीवित पार्नुभयो भनि आफ्नो हृदयमा बिश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्वार हुनेछ”।किनकि येशुको मृत्यु हाम्रो खातिर थियो, हामीले बिश्वास मात्र गरे पुग्नेछ,उहाँको वलिदान हाम्रो पापको मुल्य हो भनी श्विकार्छौ भने- हामीले मुत्ती पाउनेछौं। रोमी १०:१३ ले यो भन्दछ “किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्वार पाउनेछ”। येशु हाम्रो पापको रिण चुत्ता गर्नका लागि मर्नुभयो ताकि हामीलाई अनन्तको मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुन्छ।मुत्ती,पापको क्षमा सबैलाई उपलब्ध छ जसले येशु प्रभुलाई मुत्तीदाता र मेरो मालिक भनेर विश्वास गर्दछ।

अन्तको खण्ड रोमीको बाटो उद्वार पाउने बिश्लेषणको परिणामनै उद्वार हो। रोमी ५:१ मा अति सुरिलो बचन छ, “यसैकारण बिश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्ट द्वारा परमेश्वर संग हाम्रो मिलाप भएको छ” येशु ख्रीष्ट द्वारा परमेश्वर संग हाम्रो शान्ति मिलाप भएको छ।रोमी ८:१हामीलाई सिकाउंछ “यसकारण अब ख्रीष्ट येशुमा भएकाहरुलाई दण्डको आज्ञा छैन।” किनभने येशुको मृत्यु हाम्रो कारणले गर्दा भएकोले हामीले पापको भोग गर्नु पर्ने छैन

अन्त्यमा, हाम्रो लागि परमेश्वरबाट यो अमुल्य कसम दिइएको छ, रोमी ८:३८-३९बाट, “किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, श्वर्गदुतहरुले वा प्रधानताहरुले, वर्तमानका कुराहरुले वा पछि हुने कुराहरुले, वा शत्तीहरुले, उचाईले वा गहिराईले, वा सारा सृष्टिमा भएका कुनैपनि कुराले, ख्रीष्ट येशु हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्नेछैन”। के तपाई रोमीहरुको उद्वारको बाटोलाई पछ्याउन चाहानुहुन्छ? यदि यो साँचो हो भने, यस साधारण प्रार्थना तपाई परमेश्वरलाई पुकार्न सक्नुहुन्छ।

यो प्रार्थनाबाट तपाईले परमेश्वरलाई यो भन्नसक्न हुन्छकि तपाईले येशुमा आफ्नो मुत्तीका लागि भरोसा गर्नुभएकोछ। शब्दहरुले मात्र तपाईलाई बचाउन सक्दैन।केबल येशु ख्रीष्टमा बिश्वास गरेर मात्र मुत्ती पाइन्छ।

”परमेश्वर, मैले तपाईको खिलाफ पाप गरेको छु र दण्ड भोग्नको योग्य छु। तर मेरो लायकको संजाय येशु ख्रीष्टले लिनु भयो ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मलाई क्षमा भएको छ। म तपाईको सहायता बाट आफ्नो पापबाट फर्केर मेरो मुत्तीको लागी तपाईमा भरोसा गर्दछु। तपाईको महान अनुग्रह तथा पाप क्षमाको लागि - अनन्त जीवनको वरदानको लागी धन्यवाद दिन्दछु! आमेन!”


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE